Medlemsvillkor

1   VILLKOR AVSEENDE HOME OF BRANDS KUNDKLUBB

 

Som medlem i Home of Brands kundklubb samtycker jag till att motta:

  • Marknadsföring via elektronisk post från Home of Brands
  • Marknadsföring via mobil från Home of Brands

 

Om jag inte önskar att motta någon av ovan nämnda marknadsföring kan jag när som helst ge besked om det genom att kontakta Home of Brands skriftligen, se adress nedanför.

Genom att fylla i mina upplysningar i anmälningsblanketten till Home of Brands kundklubb och klicka på "Skickaknappen" alternativt genom underskrift av anmälningsblanketten accepterar jag samtliga villkor för Home of Brands kundklubb i enlighet med detta avtal.

 

Missbruk

Home of Brands förbehåller sig rätten att säga upp ditt medlemskap omgående vid missbruk av medlemskapet. Medlemskap och bonusar i Home of Brands är personliga och kan endast utnyttjas av medlem hos Home of Brands.

 

Behandling av personuppgifter

Home of Brands ansvarar för lagring och användning av dina personupplysningar. Upplysningarna blir behandlande i enighet med kraven i Personuppgiftslagen (PUL).

Det är frivilligt att bli medlem i Home of Brands kundklubb och att lämna ut de upplysningar som är nödvändiga för att få använda medlemskortet, du kan som medlem när som helst säga upp medlemskapet genom att kontakta Home of Brands. Se adress nedanför.

Du har rätt till insyn i de personupplysningar som sparats på dig och kan kräva korrigering av felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter. Du kan också begära att onödiga uppgifter om dig tas bort.

Informationen som samlas in av Home of Brands kommer bara att sparas och behandlas av Home of Brands och på Home of Brands vägnar av andra till samma koncern hörande bolag. Personuppgifterna överlåts inte till någon utomstående part.

Innsyn i de uppgifter som är sparade på dig kan begäras skriftligen via info@skrf.se eller via post, se adress nedanför.

 

Force majeure

Skulle det uppstå en situation som gör det omöjligt för Home of Brands att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal och som efter köprättliga regler räknas som force majeure, upphör den drabbade partens förpliktelser så länge den extraordinära situationen fortsätter. Som force majeure räknas bland annat strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte rår över som krig, uppror, brand, explosion eller ingrepp från offentliga myndigheter.

Förbehåll gällande strejk och lockout gäller också när Home of Brands själv bär ansvaret för handlingen eller utsatts för sådan handling. Home of Brands är inte skyldig att ersätta skador som uppstått när Home of Brands uppträtt normalt aktsamt.

 

Ändringar

Home of Brands förbehåller sig möjligheten att ändra villkoren för sin kundklubb. Eventuella ändringar kommuniceras på Home of Brands hemsida www.homeofbrands.eu och/eller via e-post. Medlemmar ansvarar själva för att hålla sig uppdaterade på eventuella ändringar.

 

Uppsägning av medlemskapet

Som kund kan du säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan. Home of Brands kan när som helst säga upp avtalet med en uppsägelsetid på 30 dagar.

 

Bonusnivåer

Bonus ges endast ut på köp till ordinarie pris. Home of Brands får vidta ändringar i villkoren för bonus.

 

Frågor/kontakt

Om du har frågor angående Home of Brands kundklubb, ditt medlemskap eller Home of Brands personuppgiftspolicy, ändrat adress eller liknande så kan du kontakta Home of Brands på:

 

Mail: info@skrf.se Tel: 0492-56 66 30 Post: Box 47, 598 21 Vimmerby

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.